Управление и ръководство
  За нас
  Кратка история
  Структура
  Дейности
  Телефонен указател
  За пациента
  Контакти
  Клиничен център
  Медицински център
  Антикорупция
  Обществени поръчки- профил на купувача
  Връзки
  Актуално
   
 
 
 
КЛИНИКА ПО ТИРЕОИДНИ И МЕТАБОЛИТНИ КОСТНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Информация

Намира се в сградата на "Майчин дом", ул. Здраве № 2, ет. 13

Началник на клиника по тиреоидни и метаболитни костни заболявания

895 6220

Проф. д-р Русанка Ковачева, дм

Ст. мед. сестра

895 6228

Техн. секретар

895 6043

Лекари

895 6222

Лекари

895 6223

Остеометър

895 6226

Ехо - ТАБ

895 6227

Ехограф

895 6229

Функц. кабинет

895 6230

Манипулационна

895 6232

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Фотогалерия

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Начало^^