Управление и ръководство
  За нас
  Кратка история
  Структура
  Дейности
  Телефонен указател
  За пациента
  Контакти
  Клиничен център
  Медицински център
  Антикорупция
  Обществени поръчки- профил на купувача
  Връзки
  Актуално
   
 
 
 
ДАННИ ОТ РЕГИСТЪРА НА БОЛНИТЕ ОТ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Университетска специализирана болница за активно лечение по ендокринология „Акад. Иван Пенчев“ (УСБАЛЕ) поддържа регистър на пациентите с диабет в Република България съгласно договор с Министерството на здравеопазването. Дейностите по изграждането на регистъра са извършени от работни групи, определени съгласно заповеди на министъра на здравеопазването № РД-09-167/01.10.2013 г. и № РД-02-26/24.01.2015 г. Работните групи не са получили заплащане за извършените дейности. Съгласно договори с МЗ от 2015 г., 2016 г. и 2017 г. УСБАЛЕ поддържа медицински регистри и осъществява дейности по системно събиране, съхранение, анализ, интерпретация и публикуване на данни за лицата с диабет и предразположение към диабет и поддържа база данни на болните от диабет. Регистърът се поддържа на базата на отделението по медицинска информатика на УСБАЛЕ в сътрудничество с НЗОК, ИИКТ – БАН, ТУ – София и ADISS Lab.

  ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА РЕГИСТЪРА НА ПАЦИЕНТИТЕ СЪС ЗАХАРЕН ДИАБЕТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ >>>

  ДАННИ ОТ РЕГИСТЪРА

  Данни от регистъра (Актуализация 2013 г.)

  Данни от регистъра (Актуализация 2014 г.)

  Данни от регистъра (Актуализация 2015 г.)

  Данни от регистъра (Актуализация 2016 г.)

  Данни от регистъра (Актуализация 2017 г.)

 

  Информационна система за изготвяне на справки от регистъра на болните от захарен диабет

  Инструкция за работа с информационната система за изготвяне на справки

Достъпът до системата се осъществява с потребителско име и парола:

Потребителско име: diabetes reg

Парола: reg

Можете да изберете справка от списъка, представен на екрана. След влизане в началния екран на системата на регистъра, моля натиснете бутона "Обобщи данните", който се намира горе в дясно. След това на екрана се представя двуразмерна таблица. В лявата колона със сини антетки са показани районите. При натискане например на район "Благоевград" в списък отдясно се появяват здравните райони. На всеки здравен район отговаря ред с данни. Сините антетки "Тип", "Диагноза", "Пол" и "Възраст" могат да се пренареждат като при натиснат ляв бутон на мишката се преместват на първо място. При натискане на + в началото на антетката се отварят допълнителни полета.

Пожелаваме Ви приятна работа!

  Register 1

  Информационна система за изготвяне на справки от регистъра на болните от захарен диабет >>>>>> Вход в системата >>>>>

  ДАННИ ОТ РЕГИСТЪРА

  Данни от регистъра (Актуализация 2013 г.)

  Данни от регистъра (Актуализация 2014 г.)

  Данни от регистъра (Актуализация 2015 г.)

  Данни от регистъра (Актуализация 2016 г.)

  Данни от регистъра (Актуализация 2017 г.)

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Начало^^