Управление и ръководство
  За нас
  Кратка история
  Структура
  Дейности
  Телефонен указател
  За пациента
  Контакти
  Клиничен център
  Медицински център
  Антикорупция
  Обществени поръчки- профил на купувача
  Връзки
  Актуално
  Регистър на болните от захарен диабет  
 
 
 
 
ДЕЙНОСТИ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Медицински дейности (по амбулаторни процедури, клинични пътеки и платени дейности) (Word формат на файла) - повече>>

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Ценоразпис на медицински дейности и изследвания (PDF формат на файла) - повече>>

_____________________________________________________________________________________________________________________________

КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ

УСБАЛЕ “ АКАД. ИВАН ПЕНЧЕВ “ ЕАД

има сключен договор със СЗОК и оказва болнична помощ по следните амбулаторни процедури и клинични пътеки

 

АМБУЛАТОРНИ ПРОЦЕДУРИ

АПР. № 13 „Инструментална диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза“ - за възраст над 18 г.

АПР. № 14 „Диагностика и определяне на терапевтично поведение на заболявания на хипофизата и надбъбрека“

АПР. № 15 „Диагностика и определяне на терапевтично поведение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево - фосфорната обмяна“

АПР. № 26 „Амбулаторни хирургични процедури“

АПР. № 33 "Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема"

АПР. № 38 „Амбулаторно наблюдение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО"

КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ

КП № 78.1 "Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години"

КП № 79 "Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза"- за възраст над 18 г.

КП № 80.1 "Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица над 18 години"

КП № 80.2 "Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица под 18 години"

КП № 81.1 "Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица над 18 години"

КП № 81.2 “Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица под 18 години“

КП № 82 "Диагностика на лица с метаболитни нарушения" – за възраст над 18 г. КП №83 Лечение на лица с метаболитни нарушения – за възраст над 18 г.

КП № 182 „Оперативни процедури при хернии“ - за възраст над 18 г.

КП № 201 „Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, с голям и много голям обем и сложност“- за възраст над 9 г.

КП № 202 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност - за възраст над 9 г.

КП № 203 „Хирургично лечение при надбъбречни заболявания“ – за възраст над 9 г.

999 "Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура"

Лечението по всички клинични пътеки в УСБАЛЕ “ Акад. Иван Пенчев” е безплатно. Заплаща се само потребителска такса, стойността на която е публикувана в Държавен вестник. Потребителска такса за оказана извънболнична и болнична медицинска и дентална помощ не заплащат: ∙ Лица със заболявания, определени по списък към НРД (Приложение № 12 към НРД 2012 за медицинските дейности); ∙ малолетни, непълнолетни и неработещи членове на семейството ∙ пострадали при или по повод отбраната на страната ∙ ветерани от войните, военноинвалиди ∙ задържани под стража лица ∙ задържани на основание чл.63 от Закона за Министерството на вътрешните работи ∙ задържани на основание чл.125, ал.1 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност“ или лишени от свобода ∙ социално слаби, получаващи помощи по Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане ∙ лица, настанени в домове по чл.36, ал.3, т.1 от същия правилник ∙ медицински специалисти ∙ пациенти със злокачествени новообразувания ∙ бременни и родилки до 45 дни след раждането ∙ здравноосигурени лица, страдащи от заболявания с над 71% намалена работоспособност, съгласно Наредбата за медицинската експертиза.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Начало^^